Product
Bolidt maakt, sinds de oprichting in 1964, maximaal gebruik van natuurlijke, niet zeldzame grondstoffen. Uitgangspunt daarbij is, dat de functionaliteit van de producten en systemen volledig wordt gewaarborgd. Uiteindelijk streven wij ernaar 100% met natuurlijke grondstoffen te werken. Momenteel wordt in het overgrote deel van onze systemen al minimaal 85% natuurlijke grondstoffen verwerkt.

Grondstoffen

In het Innovatiecentrum van Bolidt op haar hoofdkantoor in Hendrik Ido Ambacht, wordt in nauwe samenwerking met de strategische leveranciers, voortdurend gezicht naar de mogelijkheden om het gebruik van natuurlijke grondstoffen verder te laten stijgen. Deze inspanningen hebben er o.a. toe geleid dat reeds in 2005 voor veel systemen is overgegaan tot het gebruik van water als oplosmiddel.

Natuurlijke kleuren

Er is een trend naar ‘natuurlijke’ kleuren in de markt. Ons kleurenassortiment is hierop aangepast.
Voordeel van natuurlijke kleuren is dat ze veelal worden gemaakt op basis van organische, natuurlijke pigmenten die dus niet specifiek te hoeven worden gefabriceerd.

Dit in tegenstelling tot anorganische pigmenten. Bolidt heeft vanuit het streven naar 100% gebruik van natuurlijke grondstoffen lood- en chromaathoudende kleurpigmenten vervangen door kleurpigmenten vervaardigd uit plantextracten, kalk, steen en restafval.

Plantaardige oliën

Het vervangen van aardolie door plantaardige oliën, met name in onze polyurethaan systemen die worden toegepast in utiliteitsbouw en schepen.

Weekmakers

De kunststofsystemen van Bolidt zijn, in tegenstelling tot de meeste kunststofproducten, 100% vrij van weekmakers (ftalaten).

Leveranciers

Vanzelfsprekend betrekken wij ook onze leveranciers bij het GreenDots programma. Bolidt stelt hoge eisen aan haar grondstofleveranciers. Hier worden duurzaamheidscriteria nadrukkelijk meegewogen. Daarom zoeken wij onze leveranciers zoveel mogelijk in de nabijheid van ons hoofdkantoor, zodat grondstoffen kunnen worden aangeleverd met zo min mogelijk transport. Onnodige CO2-uitstoot wordt daarmee voorkomen.

VORIGE

PEOPLE - WORKERS SAFETY

TERUG NAAR BOVEN

VOLGENDE

PRODUCTONTWIKKELING