Afval bestaat niet

In onze fabriek wordt alle afval voor 99% gescheiden. Indien er restmateriaal retour komt van applicatie dat niet direct kan worden hergebruikt, wordt het materiaal opgewerkt tot een bruikbaar nieuw product, zoals Cradle 2 Cradle Grey.

Daarnaast worden alle lege blikken en vaten na gebruik gereinigd en hergebruikt. De door beschadiging onbruikbare verpakkingen worden ingenomen door een professionele afvalverwerker, die het shreddert en gereed maakt voor gebruik in andere producten.

Onze afvalverwerkers worden ook zorgvuldig geselecteerd. Het uitgangspunt van Bolidt is dat afval niet bestaat. Onze afvalstromen hebben altijd een restwaarde ten aanzien van hergebruik en/of energie. Zo krijgt al ons restmateriaal een tweede leven.

Papier wordt gerecycled en B-hout wordt verwerkt tot papier of tot houtsnippers.

Kapotte pallets worden gerepareerd, bouw- en sloopafval wordt gescheiden en hergebruikt in de wegenbouw.

Vaten worden gedraineerd, gereinigd en worden hergebruikt. Blikken met verontreinigde inhoud wordt gescheiden en verbrand, dit levert nieuwe energie op. Het blik wordt geshredderd en komt terug in de staalindustrie.

Op een aantal locaties beschikt Bolidt over een eigen milieustraat. Alle blikken worden hier in een stikstofbad 100% gereinigd en gerecycled.
De lege mengblikken worden beschouwd als oud ijzer en tot nieuwe ijzerproducten verwerkt.

Oplosmiddelen / reinigingsmiddelen worden gedistilleerd, het residu verbrand.
Chemisch afval met cabrische inhoud wordt verbrand, beide processen leveren nieuwe energie op.

Plastic verpakkingen worden gescheiden, gereinigd en gerecycled als nieuw te gebruiken plastic.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande om in de toekomst de middelen die worden gebruikt voor het reinigen van blikken en jerrycans zoveel mogelijk milieuvriendelijk te maken. Momenteel worden de schoonmaakmiddelen, gebruikt om de blikken volledig te reinigen, opgevangen voor hergebruik.

De in eigen beheer ontwikkelde applicatiemachines van Bolidt zorgen ervoor dat in een groeiend aantal projecten 100% verpakkingsvrij wordt gewerkt.

Daar waar nog wel wordt gewerkt met mengblikken worden alle restanten opgevangen voor hergebruik. Wanneer ervoor kan worden gezorgd dat restmateriaal volledig uithardt (en het dus niet onder chemisch afval valt) kan ook dit een besparing voor het milieu opleveren. Aan ontwikkelingen op dit gebied wordt momenteel gewerkt.

De in eigen beheer ontwikkelde applicatiemachines van Bolidt zorgen ervoor dat in een groeiend aantal projecten 100% verpakkingsvrij wordt gewerkt.

Daar waar nog wel wordt gewerkt met mengblikken worden alle restanten opgevangen voor hergebruik. Wanneer ervoor kan worden gezorgd dat restmateriaal volledig uithardt (en het dus niet onder chemisch afval valt) kan ook dit een besparing voor het milieu opleveren. Aan ontwikkelingen op dit gebied wordt momenteel gewerkt.

VORIGE

PRODUCTIE

TERUG NAAR BOVEN

VOLGENDE

ORGANISATIE