Sommigen noemen zichzelf duurzaam. Anderen gebruiken liever het woord groen. Maar wat dit precies voor mens en milieu betekent blijft onduidelijk. Met de komst van GreenDots brengt Bolidt daar verandering in.
GreenDots maakt inzichtelijk waar Bolidt al jaren mee bezig is. Met concrete feiten en cijfers. GreenDots heeft de feiten van alle bedrijfsonderdelen op een rij gezet. De efficient ingerichte keten, de keuze voor natuurlijke, niet zeldzame grondstoffen, en een tweede leven van systemen. In alle facetten van onze bedrijfsvoering is zichtbaar dat wij de toekomst serieus nemen. Het is onze visie ons bedrijf te laten groeien en tegelijkertijd onze maatschappelijke impact te vergroten en onze milieu impact te verkleinen.