ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieu- managementsysteem zou moeten voldoen.